Methodes

Er wordt gebruikt gemaakt van diverse methodes. Na een intake, wordt per individu  gekeken welke vorm van therapie of coaching het beste geschikt is en hoeveel sessies er nodig zijn.
De methodes van waaruit ik werk zijn:

  • Equitherapie
  • Eagala
  • Heal methode

Klik op de betreffende methode voor meer informatie

Heeft u vragen over de methodes, neem dan contact met mij op. Ik leg u graag uit wat de diverse methodes inhouden.
Equitherapie: Het paard met zijn specifieke sociale leer- en bewegingsmogelijkheden werkt  mee als "co-therapeut” om mensen (kinderen en volwassenen) met psychische en/of lichamelijke problemen systematisch te helpen of ze in hun ontwikkeling te bevorderen.
Zowel het contact met het paard vanaf de grond (aaien, poetsen), als het orthopedagogisch longeren en het therapeutisch paardrijden zijn onderdeel van deze therapie.

Er zijn vijf fasen te benoemen bij het opbouwen van de therapie:
•    Inleidingsfase: Het paard leren kennen en onderzoeken, waarbij de cliënt zelf de grenzen bepaald. Mogelijkheden ontdekken en wensen en verwachtingen formuleren.
•    Oefenfase: Lichamelijk samenspel uitproberen, gedragen worden (het paard bestijgen), ritme beleven en aanpassen (naast of op het paard), bewust worden van bewegen en durven vertrouwen.
•    Belevingsfase: Bewust worden van waarneming en gevoelens (en deze toelaten en benoemen). Bewust worden van impulsen en van wat er in je speelt.
•    Verwerkingsfase: Structureren van je waarnemingen en gevoelens en in het “hier en nu” symbolische alternatieven beleven. Conflicten, wensen en behoeften in hun historische samenhang herkennen. Het beleefde bewust opslaan en vasthouden.
•    Transfer fase: Vertalen van het met het paard beleefde naar het dagelijkse leven. Een brug slaan van het paard als interactiepartner naar het “het echte leven”.
Het doorlopen van deze fases is uiteraard voor elke cliënt anders en kan aangepast worden aan de mogelijkheden en de wensen van de cliënt.


Eagala
Tijdens een sessie voert de cliënt activiteiten uit samen met het paard. De nadruk  ligt  op ervaren. Er wordt pas achteraf besproken wat er is gebeurt, om te voorkomen dat de cliënt vanuit het ervaren met lijf en gevoel, te snel terug gaat naar het hoofd (denken, beredeneren). De oefeningen die gedaan worden, doen een beroep op het vermogen van de cliënt om zelf problemen op te lossen en zo de kracht die al aanwezig is te leren (h)erkennen. Hierbij worden metaforen in gezet: een object  (bv. een balk, emmer, bal) staat voor een onderdeel uit het leven van de cliënt. Doordat de metafoor letterlijk het onderdeel zichtbaar maakt, is dit een sterk ervarende methode. De metafoor is als het ware een brug tussen bewust en onbewust.

Heal methode
Bij de sessies spelen lichaam en emotie een grote rol. Elke sessie wordt begonnen met een body scan: de therapeut neemt de cliënt mee langs de onderdelen van zijn/haar lichaam om te voelen waar er (ont)spanning is. De cliënt staat daarbij met de ogen dicht en ademt rustig door. De mate van spanning wordt het “arousel level” genoemd en krijgt een cijfer van 1-10. De body scan kan aan het einde van de sessie herhaald worden, om het verschil te ervaren.
Als tweede stap wordt er kennis gemaakt met de paarden (er wordt bij voorkeur met meerdere paarden gewerkt, zodat de cliënt en het paard een keuze kunnen maken). Ook dit gaat op emotioneel niveau: de paarden worden niet aan geraakt, maar er wordt geprobeerd contact te leggen en zo te ervaren welk gevoel het paard aan de cliënt door geeft.
Daarna kunnen er diverse oefeningen gedaan worden, of ontstaat er spontaan contact vanuit de paarden, die reageren op de energie van de cliënt. Door het observeren  van dit contact, kan de therapeut meer leren over de cliënt.

Please publish modules in offcanvas position.